Khóa học bồi dưỡng học sinh lớp 6 - Môn Tiếng Anh

Trần Quốc Đán
Bạn sẽ được học

Học viên sẽ được học các Unit bám sát chương trình Tiếng Anh 6 theo chương trình mới

Mục tiêu khóa học:

Giúp học sinh nắm vững 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết khi học ngoại ngữ

Các yêu cầu khóa học:

Học sinh phải tham gia đầy đủ các buổi học, mạnh dạn phát biểu khi học speaking.

Nội dung khóa học:
Buổi
Mô tả buổi
Vào lớp
Buổi 1
Chưa khai giảng
Buổi 2
Chưa khai giảng
Buổi 3
Chưa khai giảng
Buổi 4
Chưa khai giảng
Buổi 5
Chưa khai giảng
Buổi 6
Chưa khai giảng
Buổi 7
Chưa khai giảng
Buổi 8
Chưa khai giảng
Buổi 9
Chưa khai giảng
Buổi 10
Chưa khai giảng
Buổi 11
Chưa khai giảng
Buổi 12
Chưa khai giảng
Buổi 13
Chưa khai giảng
Buổi 14
Chưa khai giảng
Buổi 15
Chưa khai giảng
Buổi 16
Chưa khai giảng
Buổi 17
Chưa khai giảng
Buổi 18
Chưa khai giảng
Buổi 19
Chưa khai giảng
Buổi 20
Chưa khai giảng
Buổi 21
Chưa khai giảng
Buổi 22
Chưa khai giảng
Buổi 23
Chưa khai giảng
Buổi 24
Chưa khai giảng
Buổi 25
Chưa khai giảng
Buổi 26
Chưa khai giảng
Buổi 27
Chưa khai giảng
Buổi 28
Chưa khai giảng
Buổi 29
Chưa khai giảng
Buổi 30
Chưa khai giảng
Buổi 31
Chưa khai giảng
Buổi 32
Chưa khai giảng
Buổi 33
Chưa khai giảng
Buổi 34
Chưa khai giảng
Buổi 35
Chưa khai giảng
Buổi 36
Chưa khai giảng
Buổi 37
Chưa khai giảng
Buổi 38
Chưa khai giảng
Buổi 39
Chưa khai giảng
Buổi 40
Chưa khai giảng
Buổi 41
Chưa khai giảng
Buổi 42
Chưa khai giảng
Buổi 43
Chưa khai giảng
Buổi 44
Chưa khai giảng
Buổi 45
Chưa khai giảng
Buổi 46
Chưa khai giảng
Buổi 47
Chưa khai giảng
Buổi 48
Chưa khai giảng
Buổi 49
Chưa khai giảng
Buổi 50
Chưa khai giảng
Buổi 51
Chưa khai giảng
Buổi 52
Chưa khai giảng
Buổi 53
Chưa khai giảng
Buổi 54
Chưa khai giảng
Buổi 55
Chưa khai giảng
Buổi 56
Chưa khai giảng
Buổi 57
Chưa khai giảng
Buổi 58
Chưa khai giảng
Buổi 59
Chưa khai giảng
Buổi 60
Chưa khai giảng
Buổi 61
Chưa khai giảng
Buổi 62
Chưa khai giảng
Buổi 63
Chưa khai giảng
Buổi 64
Chưa khai giảng
Buổi 65
Chưa khai giảng
Buổi 66
Chưa khai giảng
Buổi 67
Chưa khai giảng
Buổi 68
Chưa khai giảng
Buổi 69
Chưa khai giảng
Buổi 70
Chưa khai giảng
Buổi 71
Chưa khai giảng
Buổi 72
Chưa khai giảng
Buổi 73
Chưa khai giảng
Buổi 74
Chưa khai giảng
Buổi 75
Chưa khai giảng
Buổi 76
Chưa khai giảng
Buổi 77
Chưa khai giảng
Buổi 78
Chưa khai giảng
Buổi 79
Chưa khai giảng
Buổi 80
Chưa khai giảng
Buổi 81
Chưa khai giảng
Buổi 82
Chưa khai giảng
Buổi 83
Chưa khai giảng
Buổi 84
Chưa khai giảng
Buổi 85
Chưa khai giảng
Buổi 86
Chưa khai giảng
Buổi 87
Chưa khai giảng
Buổi 88
Chưa khai giảng
Buổi 89
Chưa khai giảng
Buổi 90
Chưa khai giảng
0
0%
0%
0%
0%
0%
Bình luận
400.000đ
  1. Môn Tiếng Anh
  2. Khối lớp: Lớp 6
  3. Số buổi: 90 buổi
  4. Thời lượng: 90 tiếng
  5. Số lượng HS tối đa: 16 người
  6. Số lượng HS đã tham gia: người
Đăng ký ngay
Hotline: 1900.6675
Bạn chưa có
tài khoản Học Plus?

Học Plus - Ứng dụng hàng đầu về học tương tác

trực tuyến tại Việt Nam

Đăng ký
Đăng ký
*
*

Bằng cách nhấp vào đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Học Plus

Tạo mới mật khẩu
Để tạo mới mật khẩu, bạn nhập email hoặc số điện thoại đăng nhập vào ô dưới đây. Sau đó Học Plus sẽ gửi hướng dẫn bạn tạo mới mật khẩu
Tạo mới mật khẩu
Bạn vừa yêu cầu đặt mật khẩu mới đăng nhập trên Học Plus. Vui lòng nhập mật khẩu mới vào ô bên dưới (Nên có chữ in hoa, số hoặc dấu).
Tạo mới mật khẩu
Yêu cầu của bạn không được tìm thấy! Vui lòng kiểm tra lại thông tin.

Tạo mới mật khẩu
Yêu cầu của bạn đã hết hạn! Vui lòng gửi lại yêu cầu.